Sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament d'Agramunt

Ordre del dia dels assumptes fixats per senyor alcalde, per tractar en la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple que se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt el dijous, 18 de juliol de 2019, a les 21.00 hores, d’acord amb el següent:

 

Ordre del dia

1/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 05/2019.-

2/6- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS I DELEGACIONS SEGÜENTS.

3/6.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

4/6- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.‑

5/6.- GRUPS MUNICIPALS.‑

6/6.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.‑

7/6.- COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT

8/6- COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME.-

9/6.- COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN

10/6.-DETERMINACIÓ DE LA NOVA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL: DENOMINACIÓ, CARACTERISTIQUES DEL LLOC DE TREBALL I RÈGIM DE LA SEVA RETRIBUCIÓ.

11/6.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES ENTITATS O ÒRGANS COL·LEGIATS.

12/6.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS,INDEMNITZACIONS PER DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ.

 

Agramunt, 12 de juliol de 2019

L’Alcalde                                                                                                 

Bernat Solé Barril

 

Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt
  • Quan 18/07/2019 de 21:00 a 22:00
  • On Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal