28° / 12° Cubierto con tormenta

Sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament d'Agramunt

Ordre del dia dels assumptes fixats per senyor alcalde, per tractar en la sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple que se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt el dijous, 18 de juliol de 2019, a les 21.00 hores, d’acord amb el següent:

 

Ordre del dia

1/6- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, Núm. 05/2019.-

2/6- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS I DELEGACIONS SEGÜENTS.

3/6.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PLENÀRIES

4/6- DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.‑

5/6.- GRUPS MUNICIPALS.‑

6/6.- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.‑

7/6.- COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT

8/6- COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME.-

9/6.- COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN

10/6.-DETERMINACIÓ DE LA NOVA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL: DENOMINACIÓ, CARACTERISTIQUES DEL LLOC DE TREBALL I RÈGIM DE LA SEVA RETRIBUCIÓ.

11/6.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LES ENTITATS O ÒRGANS COL·LEGIATS.

12/6.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS,INDEMNITZACIONS PER DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ.

 

Agramunt, 12 de juliol de 2019

L’Alcalde                                                                                                 

Bernat Solé Barril

 

Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt
  • Quan 18/07/2019 de 21:00 a 22:00
  • On Sala de Plens de l'Ajuntament d'Agramunt
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal

Document Actions