Sessió ordinària Ajuntament Ple

Ajuntament d’Agramunt ha convocat per dilluns 20 de març  a les 20.30 hores, una sessió ordinària del ple municipal amb el següent ordre del dia:

1/1.-Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 06/2022.
2/1.-Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del terme d’Agramunt.
3/1.- Aprovació dels Convenis urbanístics que s’incorporen al document d’aprovació provisional del POUM.
4/1.-Aprovació de la modificació del pressupost núm. 1/2023.
5/1.-Rectificació de l’inventari de béns municipal 2022: del 1 de gener al 31 de desembre de 2022.
6/1.- Aprovació inicial: Modificació de l’Ordenança Fiscal: Núm. 5-Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7/1.-Proposta nomenament del/ de la jutge/essa de pau titular pel període 2023-2026.
8/1.-Aprovació de la declaració d’especial interès de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a les obres de millora de les instal·lacions de l’Institut d’Ensenyament Secundari Ribera del Sió.
9/1.-Donar compte del Pla d’ajust de l’any 2022.
10/1.-Donar compte de la liquidació i de la morositat de l’any 2022.
11/1.-Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini del període 2024-2026.
12/1.-Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.

Sala de plens- Ajuntament d'Agramunt
  • Quan 20/03/2023 de 20:30 a 21:30
  • On Sala de plens- Ajuntament d'Agramunt
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal