Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple

Avui, dijous 1 de febrer, a les 20 hores, l'Ajuntament d'Agramunt celebrarà la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple amb aquest ordre del dia:
1/1-Aprovació de la inclusió en l’ordre del dia per urgència l’acord adhesió al CONSORCI LOCALRET (Exp. Núm. 198/2024).
2/1.-Aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior núm. 11/2023.
3/1.-Aprovació del Pla normatiu de l’Ajuntament d’Agramunt per a l’any 2024. ( Exp. Núm. 161/2023).
4/1.- Aprovació inicial-Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 que regula l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. ( Exp. Núm. 160/2024).
5/1.- Aprovació de la sol·licitud per a la reclassificació de la secretaria municipal de segona categoria i creació del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament d’Agramunt. ( Exp. Núm. 132/2024).
6/1.- Aprovació inicial-Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34 reguladora del preu públic per falques publicitàries de l’emissora municipal. ( Exp. Núm.1536/2023).
7/1.- Aprovació inicial-Modificació de l’Ordenança Fiscal Núm. 20 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre la prestació del servei públic d'abastament d'aigua a Agramunt. ( Exp. Núm. 1783/2023).
8/1.- Desafectació i permuta d’un bé comunal Polígon 5, parcel·la 30 i 48. (Exp. Núm. 1787/2023).
9/1.- Modificació de l’ordenança municipal núm. 32 reguladora de la convivència cívica (Expedient: 177/2024)
10/1.-Adhesió al CONSORCI LOCALRET.(Exp. Núm. 198/2024).
11/1.- Altres assumptes: resolucions, precs, preguntes i mocions.
La sessió és oberta al públic i es convida a la ciutadania a assistir-hi.
  • Quan 01/02/2024 de 20:00 a 21:00
  • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal