El centenari de Viladot

Editorial del diari Segre, 08.01.22