AGRAMUNT RECICLA MÉS 1

Alumnes de l'escola Macià-Companys i personal de l'Ajuntament ens expliquen com funcionarà la recollida porta a porta de l'orgànica i el rebuig.

video/mp4 ARM-1.mp4 — 26705 KB