Consulta pública prèvia - Inspecció Habitatges Buits

Segons el que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Aquesta consulta prèvia no exclou el procediment d’informació pública del projecte que, si escau, s’iniciaria una vegada conclosa aquesta consulta prèvia.

En la pàgina web de l’ajuntament d’Agramunt “normativa en tramitació", i al portal de transparència de l’ajuntament es procedeix a publicar la consulta pública prèvia per a l'elaboració del REGLAMENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’HABITATGES BUITS DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT I L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADROA DEL PROCEDIMENT SOBRE LA VERIFICACIÓ D’HABITATGES BUITS per tal de garantir la seva funció social.

Les aportacions i opinions es poden remetre fins al dia 7 de maig de 2024 a l'adreça de correu electrònic: ajuntament@agramunt.cat.

L’Alcaldessa

Sílvia Fernández Tarragona

Fitxers adjunts