ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT HABITATGES BUITS (+SANCIONADOR) v3.docx