Acords Ajuntament Ple 28.05.24

Entre els punts de l'ordre del dia tractats destaquen l'aprovació de l'ordenança i reglament per regular el cens d'habitatges buits del municipi o l'aprovació del projecte de construcció d'una piscina al poble de Montclar

DIMECRES 29 MAIG 2024

Ahir, 28 de maig de 2024, es va celebrar una sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Agramunt. La reunió va començar a les 20:30 hores a la Sala de Plens i va abordar diversos temes importants per al municipi.

En primer lloc, es va donar llum verda inicial a l'ordenança reguladora del procediment d'habitatges buits. Aquesta ordenança té com a objectiu gestionar de manera eficient els habitatges desocupats del municipi, fomentant la seva reocupació i assegurant que aquests immobles no esdevinguin un problema per a la comunitat.

A més, també es va aprovar el reglament del Registre municipal d'habitatges buits. Aquest registre permetrà a l'Ajuntament tenir un control més acurat sobre els habitatges desocupats, facilitant la seva gestió i promovent la seva reutilització.

Un altre punt destacat de la sessió va ser l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un nou equipament esportiu a Montclar d'Urgell. Aquest projecte busca millorar les instal·lacions esportives de la zona i promoure l'activitat física entre els veïns, contribuint així al benestar i la salut de la comunitat.

També es va sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials per a l'any 2025. es va ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2024, que aprova l'adhesió de l'Ajuntament d'Agramunt a l'Associació Espais Naturals de Ponent, i es va aprovar l'agrupació de la plaça d'Intervenció de l'Ajuntament d'Agramunt amb el Consell Comarcal de l'Urgell.