Agramunt aposta per les energies renovables amb la instal·lació de calderes de biomassa

L’Ajuntament instal·larà aquests sistemes a l’edifici de Cal Mas Vell i l’Escola Municipal de Música

Imatge exterior de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt
Imatge exterior de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt

DILLUNS 24 AGOST 2020

L’Ajuntament d’Agramunt aposta per l’ús d’energies renovables i ha decidit implantar sistemes de producció d’energia tèrmica a les instal·lacions municipals que utilitzin recursos renovables com per exemple la biomassa. Concretament, s’instal·larà una caldera de biomassa a l’edifici de Cal Mas Vell i una altra a l’Escola Municipal de música.

Pel que fa a la instal·lació de la calera a Cal Mas Vell, aquesta suposarà una important  reducció del consum elèctric. La nova caldera de biomassa serà l’encarregada de la calefacció de tot l’edifici i de la producció d’aigua calenta. Amb aquesta instal·lació la caldera actual de gasoil quedarà de reserva i tot s’alimentarà amb aquesta caldera que serà la principal.

A més amb la instal·lació de la nova caldera també es crearà una nova sala de calderes que es construirà al pati exterior de l’edifici i una sitja per l’emmagatzematge de la biomassa. Les obres ja s’han iniciat i està previst que durin fins a finals del mes de setembre. El projecte d’instal·lació té un pressupost total de 108.145,79€ i compta amb una subvenció de l’IDAE.

 

D’altra banda, i amb l'objectiu d'aconseguir una millora energètica a tots els edificis municipals, l’Ajuntament d’Agramunt també instal·larà una caldera de biomassa a l’Escola Municipal de Música.  L’actual caldera de l’edifici té un consum d’energia molt elevat i ara que ha arribat al final de la seva vida útil, ha estat el moment en què l’ajuntament ha decidit apostar per les energies renovables i més respectuoses amb el Medi Ambient. Per aquest motiu, també s’ha decidit substituir l’actual sistema de calefacció amb caldera de gasoil amb circuits uniformes sense sectorització per una caldera de biomassa que serà l’encarregada de la calefacció de tot l’edifici. D’aquesta manera es retirarà la caldera i el dipòsit de gasoil, i s’instal·larà una caldera automàtica i una sitja per emmagatzemar el pellet. L’obra té un pressupost de 115.620,91€ i és una de les tres obres incloses al PUOSC 2020-2024 (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) del qual l’Ajuntament d’Agramunt ha rebut l'import màxim de la subvenció que són 250.000€ que es repartiran entre l’execució de les tres obres presentades.

Amb aquestes accions l’Ajuntament d’Agramunt agafa el compromís d’anar implantant sistemes d’energia renovables a tots els edificis de titularitat municipal i reduir així l’impacte dels combustibles fòssils i anar cap a energies més netes amb el Medi Ambient. Amb la instal·lació de la biomassa es milloraran les condicions ambientals d’Agramunt ja que es reduiran les emissions de CO2.

Aquestes actuacions estan incloses al PAES (Pla d’Acció per a l’energia sostenible) que preveu una millora dels equipaments municipals amb una estratègia de desenvolupament territorial i una millora i gestió eficient dels recursos del municipi.