Agramunt aprova per unanimitat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

L’aprovació del POUM permetrà ordenar urbanísticament el municipi d’Agramunt els propers anys

Moment de l’aprovació per unanimitat del POUM en sessió plenària.
Moment de l’aprovació per unanimitat del POUM en sessió plenària.

DILLUNS 20 MARÇ 2023

El Ple ordinari celebrat aquest vespre, ha aprovat provisionalment i per unanimitat de tots els grups municipals, el Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM. Ara, la documentació passarà per la Comissió Territorial d’Urbanisme que ha d’aprovar-lo definitivament en un termini màxim de tres mesos. En  aquesta aprovació provisional s’hi ha inclòs totes les respostes a les més de setanta vuit al·legacions presentades, a les quals amb la majoria d’elles s’ha pogut arribar a un consens, després de treballar-hi de forma transversal, amb els informes de totes les administracions i departaments implicats, i fent una atenció personalitzada per tractar cada cas.

L’alcaldessa Sílvia Fernàndez, ha mostrat la seva satisfacció perquè “finalment, i desprès de tants anys treballant en aquest tema, i d’un treball col·lectiu amb moltes hores dedicades i fet des de casa seguint criteris tècnics i no subjectius, Agramunt té aprovat el POUM. Un document que és molt necessari pel futur del nostre municipi”. Fernàndez també ha destacat que l’aprovació del pla urbanístic ha estat possible gràcies al treball conjunt de diferents consistoris, però ha volgut remarcar la feina realitzada durant els tres últims anys per un equip format per dones que han liderat amb esforç el projecte fins a fer-lo realitat.

Per la seva part, Xavier Secanell, regidor d’urbanisme, ha remarcat la importància de l’aprovació del POUM que permetrà per una banda ordenar urbanísticament tot el municipi i per l’altra donar resposta a les necessitats del sector empresarial que podran activar el seu creixement.

Relacionat amb el POUM també s’han aprovat, per unanimitat, tres convenis que s’han inclòs al document d’aprovació provisional del POUM. L’alcaldessa també ha volgut agrair a totes les persones, empreses i famílies que amb la seva voluntat han fet possibles aquests tres convenis urbanístics.

El POUM a Agramunt

El POUM d’Agramunt es va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups municipals del consistori del moment al ple del 31 de juliol de 2014. El document va estar en exposició pública fins al mes de novembre, i un cop finalitzat el termini d’exposició pública, i presentades totes les al·legacions, el 18 de desembre de 2015 es va rebre l’informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Un informe que informava desfavorablement les previsions de creixement previstes del POUM aprovat inicialment al ple del juliol del 2014. A partir d’aquell moment, es va començar a treballar en un nou projecte que tingués en compte els informes dels diferents departaments, especialment el de la CHE. Un treball que es va aprovar de forma inicial a la sessió plenària del 06 d’agost del 2021.

 

Altes temes del PLE

Més enllà de l’aprovació provisional del POUM, el Ple també ha aprovat una modificació de pressupost; la rectificació de l’inventari de béns municipals; una modificació de l’ordenança fiscal número cinc sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; ha aprovat la declaració d’especial interès de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a le sobres de millora de les instal·lacions de l’INS Ribera del Sió; ha nomenat la nova jutgessa de pau titular per al període 2023-2026, i ha donat compte del Pla d’Ajust 2022, la liquidació i la morositat de l’any 2022 i el decret d’alcaldia que aprova el Pla pressupostari a mig termini del període 2024-2026.