Agramunt bonificarà el 50% de l’IBI en les instal•lacions d’energies renovables

Es bonificaran les instal·lacions que aportin més del 30% de l'energia consumida en l'immoble

Edificis d’Agramunt que ja tenen instal·lades energies renovables
Edificis d’Agramunt que ja tenen instal·lades energies renovables

DIMARTS 26 NOVEMBRE 2019

L'Ajuntament d'Agramunt va aprovar durant el passat ple, amb els vots favorables d'Acord d'Esquerra i l'abstenció de Junts per Agramunt, la bonificació del 50% de l'impost de béns immobles (IBI) durant el primer any i la bonificació del 95% de l'impost d'obres en aquells immobles on es duguin a terme instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques o instal·lacions amb geotèrmia.

L'acord té l’objectiu de fomentar la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament energètic i l'ús d'energies renovables, tenint en compte la modificació legislativa a nivell estatal que en aquests moments afavoreix l'ús d'aquest tipus d'energies.

Les bonificacions s'aplicaran a les obres que es duguin a terme a partir de l'1 de gener de 2020 i hauran de comptar amb la llicència municipal corresponent. Per tal de poder-se beneficiar d'aquesta bonificació, les instal·lacions hauran d'aportar com a mínim un 30% de l'energia contractada o consumida en l'immoble en el moment de les obres.