Agramunt continua creixent

El municipi té actualment 5.508 habitants

Vista aérea d'Agramunt
Vista aérea d'Agramunt

DIMARTS 01 FEBRER 2022

Agramunt té actualment 5.508 habitants, segons consta en el padró municipal a data de 31 de desembre de 2021.
En el decurs de l’any 2021 es van empadronar a Agramunt 46 persones i aquesta dada certifica que poc a poc el municipi es va recuperant i torna a tenir un creixement estable.
Si analitzem les dades per sexes, la xifra d’homes se situa en 2793, superant lleugerament la de les dones situada en 2715. La mitjana d’edat dels agramuntins és de 43 anys.
D’altra banda, durant el 2021 hi ha hagut més defuncions (59) que naixements (32).