AGRAMUNT GENERA 1.464,398 TONES D’ESCOMBRARIES QUE VAN DIRECTES A L’ABOCADOR COMARCAL

Més de la meitat dels residus no es reciclen correctament, una tendència que es vol corregir amb l’aplicació del sistema porta a porta

Illa de contenidors de recolllida selectiva.
Illa de contenidors de recolllida selectiva.

DIJOUS 04 FEBRER 2021

Agramunt va abocar l’any passat 1.464,398 tones de brossa a l’abocador comarcal de l’Urgell. Es tracta dels residus que es llancen al contenidor del rebuig i que, per tant, no es reciclen, amb el consegüent impacte pel medi ambient que això implica.

Aquesta xifra suposa el 65,75% de les escombraries que es van generar al municipi durant l’any 2020, unes 2.227,230 tones. Per contra, la recollida selectiva (fracció orgànica, vidre, paper i envasos) va ser el 34,25% del total.

A banda de l’impacte mediambiental que suposen aquestes xifres, cada tona dipositada a l’abocador comarcal implica per l’Ajuntament d’Agramunt un cost de 53,10 euros, un preu que puja any rere any. Atenent a les xifres de l’any passat, en què a Agramunt es van generar 1.464,398 tones de residus, el consistori va abonar 77.759,5 euros només per aquest concepte.

Per tal d’invertir aquestes xifres, l’Ajuntament d’Agramunt, d’acord amb el Consorci de Residus de l’Urgell, aplicarà a partir del març la recollida porta a porta per a les fraccions rebuig i orgànica. Aquesta mesura, a banda, anirà acompanyada d’una campanya de sensibilització per tal millorar la gestió dels residus domèstics, i que incidirà tant en minimitzar-ne la generació com en millorar-se la selecció a l’hora de dipositar-los al contenidor correcte.