AGRAMUNT GENERA 186 TONES MENSUALS DURANT EL 2020, DE LES QUALS NOMÉS SE’N RECICLA EL 34,5 PER CENT

Per tal de millorar les dades de reciclatge, a partir del març, s’implementarà el porta a porta en la recollida del rebuig i l’orgànica

Imatge d'una illa de contenidors.
Imatge d'una illa de contenidors.

DIMECRES 20 GENER 2021

El municipi d’Agramunt va generar, durant l’any 2020, un total de 2.227 tones de residus, el que suposa una mitjana de 185,6 tones mensuals. D’aquestes, se n’ha reciclat correctament el 34,25 per cent, una xifra superior a la de 2019 però encara insuficient, segons indica el regidor de Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt, Xavier Secanell. La millora respecte l’any passat és de tres punts, ja que al 2019 es va destriar un 31,77% dels residus.

Així doncs, de les 185,6 tones de brossa mensuals generades al municipi d’Agramunt, un total de 63,5 tones es reciclen correctament, mentre que 122 tones acaben a l’abocador comarcal. Del total de residus reciclats, cal destacar l’increment en el reciclatge de la fracció orgànica, que passa de les 22,2 tones mensuals l’any 2019 a les 23,95 l’any 2020. La segona fracció més recollida és la del paper, amb 16,9 tones mensuals l’any 2020; els envasos (12,42 tones mensuals) i el vidre (10,33 tones mensuals).

Per tal de millorar les dades de reciclatge, sobretot en la fracció que més afecta al medi ambient, la del rebuig, l’Ajuntament d’Agramunt està treballant per implementar, de cara al mes de març, un sistema de recollida de dues fraccions (rebuig i orgànica) porta a porta. La recollida en la resta de fraccions, com el paper, els envasos i el vidre, seguirà fent-se mitjançant contenidors al carrer.