AGRAMUNT IMPLEMENTARÀ UN PORTA A PORTA PARCIAL PER RECOLLIR LA BROSSA A PARTIR DEL MARÇ

Es començarà per les fraccions resta i orgànica

Imatge d'una illa de contenidors.
Imatge d'una illa de contenidors.

DILLUNS 11 GENER 2021

L’Ajuntament d’Agramunt implementarà, a partir del mes de març, un sistema parcial de recollida de brossa porta a porta, pensat per millorar les dades de reciclatge de les diferents fraccions orgàniques. El regidor de Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt, Xavier Secanell, ha explicat que, durant el mes de març, es començarà fent la recollida porta a porta de la fracció orgànica i del rebuig, la qual cosa suposarà la desaparició dels contenidors marrons i verds del carrer.

 

Actualment, la fracció orgànica es recull tres dies la setmana a l’estiu i entre dos i tres a l’hivern. A partir del març, es recollirà tres dies a la setmana a la porta de casa.


Pel que fa al rebuig, es preveu que de forma inicial es reculli un cop per setmana. Per tal de dur a terme aquest sistema de porta a porta, es repartirà, de forma gratuïta, entre el veïnat dos cubells per cada domicili, un per cada fracció. Aquests cubells seran els que s’hauran de deixar davant la porta de casa els dies indicats per a que es reculli la brossa que contenen.


Pel que fa a la resta de contenidors d’envasos, vidres i paper, seguiran sent al carrer per tal que els veïns d’Agramunt puguin dipositar la brossa d’aquestes fraccions a demanda.


Des del consistori s’indica també que els recents canvis en la normativa europea de residus i el seu tractament ambiental obliguen a redissenyar les estratègies de recollida i triatge per tal de millorar-ne la gestió i minimitzar el volum de residus que van a parar a l’abocador. De fet, el mal reciclatge provoca que els residus que no es separen correctament acabin colgats a l’abocador comarcal, causant un dany mediambiental important i també l’increment de costos per la gestió d’aquest residu que acaben repercutint sobre les taxes que paga el contribuent.


Durant el proper mes de febrer es durà a terme diferents sessions informatives sobre el nou sistema de recollida de residus a Agramunt, ja sigui entre els veïns i també entre els responsables de comerços i indústries de la vila.