Agramunt inicia la rehabilitació del carrer Sabateria de Baix

El consistori rehabilitarà els porxos més antics de la vila

Inici dels treballs de rehabilitació del carrer Sabateria de Baix amb el treball de l’equip d’arqueòlegs.
Inici dels treballs de rehabilitació del carrer Sabateria de Baix amb el treball de l’equip d’arqueòlegs.

DIMARTS 17 GENER 2023

L’Ajuntament d’Agramunt ha començat les obres del projecte de rehabilitació del carrer Sabateria de Baix i de l’arranjament de l’aparcament “Cal Viladàs”. Concretament, hi ha començat a treballant l’equip d’arqueòlegs. El projecte contempla l’arranjament del tram del carrer Sabateria de Baix que va des de la Travessera de l’Aspi fins a la Travessera del carrer Sabateria, i que donarà continuïtat al projecte de rehabilitació de l'espai públic iniciat l’any 2014 i que engloba la plaça de l’Església, el carrer Sió, el carrer Sant Joan, els porxos de la baixada del Mercadal i el carrer Castell.

Com detalla l’alcaldessa d’Agramunt Sílvia Fernàndez: “Aquestes obres complementen els treballs de rehabilitació de la part antiga i dignifiquem una part més del municipi modernitzant-ne tots els subministraments. A més, amb la ferma voluntat de conservar els porxos més antics que tenim i preservar així tot el nostre patrimoni.

El carrer Sabateria de Baix formava part de l’antic recinte emmurallat i en una de les parcel·les encara es conserven les arcades del porxo més antigues de la vila que el consistori vol preservar i mantenir. El projecte també té previst conservar la façana de l’antiga fàbrica de “Cal Viladàs” i es reobriran les obertures que serviran per donar accés als vianants a l’aparcament. Pel que fa a l’aparcament de “Cal Viladàs” s’actuarà en una part per arranjar l’espai resultant de l’enderroc de tres edificis que s’habilitarà com a zona d’aparcament.

Les obres tenen un pressupost de 140.685,85 € (IVA no inclòs) i es comptarà amb una subvenció de la Diputació de Lleida de 116.505 €. Està previst que els treballs s’allarguin uns quatre mesos.

 

Context històric

En aquesta part del casc antic de la vila d’Agramunt és on antigament hi havia la fàbrica de xocolata “Cal Viladàs”, que va ser enderrocada juntament amb molts altres edificis del nucli urbà durant els bombardejos de la guerra civil. Alguns edificis del nucli històric van ser reconstruïts, però en aquesta zona no s’ho va fer cap rehabilitació. Als anys vuitanta es van anar enderrocant els edificis industrials i alliberant l’espai de l’interior de l’illa de cases, que es va convertir en un aparcament. Van quedar dempeus només tres edificis al carrer Sabateria de Baix que es van anar abandonant fins que dos d’ells van ser declarats en situació de ruïna econòmica per part de l’Ajuntament. L’any 2021 els tres immobles del carrer Sabateria van ser enderrocats per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública, però es van mantenir els porxos amb l’objectiu  de mantenir-los com a testimoni de la història de la vila.

 

Rehabilitació del carrer Sabateria

Es redefiniran les rasants amb l’objectiu de minimitzar les barreres arquitectòniques existents per adequar el carrer a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. Es seguiran els mateixos criteris estètics de les intervencions que el consistori ja ha fet al centre històric amb tot el paviment del carrer de pedra de cantera de proximitat. També es durà a terme una modernització de totes les instal·lacions soterrades de subministrament d’aigua i clavegueram, la majoria molt antigues.

 

Arranjament  de l’aparcament “Cal Viladàs”

Les obres d’arranjament de l’aparcament consistiran en l’enderroc dels tres edificis que encara estan dempeus que ampliaran tota la zona per a l’estacionament de vehicles.

L’excavació de la rampa, que hi donarà accés, es realitzarà sota control arqueològic ja que es té constància que hi ha trulls, culs, cellers o altres estructures dels edificis existents i també es farà amb l’autorització de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida.

Als paraments de l’antiga fàbrica que encara es mantenen a la travessera es reobriran les obertures de les portes que serviran per comunicar l’aparcament amb el carrer. Actualment l’aparcament disposa de tretze places normals, una plaça per a persones amb mobilitat reduïda i una plaça per a vehicles policials. Després de l’ampliació es disposarà de vint-i-cinc places, dues de les quals estaran adequades per a persones amb mobilitat reduïda. L’accés a l’aparcament es realitzarà pel carrer de l’Aspi, deixant el carrer Sabateria exclusivament per a vianants.

 

Restauració dels porxos

La finalitat del consistori es preservar els porxos que es mantenen en una de les parcel·les del carrer Sabateria de Baix. Per aquest motiu va sol·licitar una autorització a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida, que va ser emesa amb caràcter favorable en data 17 de juliol de 2020.

L’actuació preveu desmuntar les arcades de pedra per restaurar-les i es tornaran a muntar al mateix lloc però rectificant el seu pandeig.

La finalitat és mantenir-les com a testimoni de les característiques que tenia el carrer. Així mateix, els peus dels pilars de la resta dels edificis del carrer que estiguin en bon estat es deixaran com a testimonis de la traça del carrer amb porxada. El paviment de pedra antiga del porxo també es mantindrà intacte.