AGRAMUNT LICITA L'ASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS

Als nuclis d'Agramunt, Mafet i Les Puelles

DIJOUS 06 JUNY 2024

L'Ajuntament d'Agramunt ha tret a licitació per un import de 94.674,75€ més IVA l'asfaltat de carrers a Agramunt, Mafet i les Puelles.

A Agramunt s'asfaltarà el carrer del Clos, des de la C-14 al Camí Vell de Tàrrega, amb una superfície de 3.863,10 m2 i el carrer de la Comtessa Aurembiaix, des de la C-14 al carrer Petronel·la, amb una superfície de 1.835,24 m2.

Al nucli de Mafet, l'actuació consistirà en l'asfaltat de la baixada de la plaça de l'Església, de 365,22 m2.

A les Puelles, s'actuarà al camí del Cementiri i al carrer de Ponent, amb unes superfícies de 414,07 m2 i 353,33 m2 respectivament.

L'adequació a les Puelles es realitzarà amb un pre-engravillat i un reg asfàltic.

El termini per presentar ofertes acaba el 14 de juny.