AGRAMUNT REGULA ALGUNES ORDENANCES FISCALS PER ADEQUAR-LES AL SERVEIS ACTUALS

Sessió plenària del 30 de juliol de 2021
Sessió plenària del 30 de juliol de 2021

DILLUNS 02 AGOST 2021

El passat divendres 30 de juliol, en sessió plenària es va aprovar la modificació d’algunes ordenances fiscals.
Una de les ordenances que es va modificar són les del servei de centre de dia privat de la Residència Mas Vell que es preveu posar en marxa al setembre si la situació epidemiològica ho permet. Aquest servei com que fins ara no es podia oferir, tenia la taxa congelada i per això s’ha posa’t al dia i s’han regulat les noves taxes.
Una altra ordenança que s’ha modificat i actualitzat són els preus de les visites guiades que s’ofereixen des de l’Oficina de Turisme. La proposta de modificació s’ha treballat amb els dos tècnics de turisme i s’han canviat els preus regulant el servei, ampliant l’oferta i els descomptes per a grups.


D’altra banda, també a proposta de l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música s’ha modificat els preus d’alguns serveis que ofereix l’escola. En aquest sentit s’ha ampliat l’oferta formativa de l’escola afegint classes per a famílies i nadons, i també s’ha establert una durada diferent de les classes de llenguatge musical.
Totes aquestes modificacions de les ordenances van ser aprovades pels vots a favor del grup municipal d’Acord d’Esquerra i els vots en contra del grup de Junts per Agramunt.


Al’orde del dia de la sessió plenària també hi havia una modificació del pressupost i l’aprovació dels comptes del 2020 que va comptar amb els vots favorables del grup municipal d’Acord d’Esquerra i els vots en contra de Junts per Agramunt.


Un altre punt important que es va aprovar per unanimitat de tots els grups va ser la moció per instal·lar llambordins o plaques stolpersteine en record a les persones d’Agramunt reportades als camps de concentració nazis.


També va rebre el suport de tots els grups l’aprovació de la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en relació amb les obres que l’Associació està duent a terme a Cal Carreter.