Aixecament de la suspensció de l'experiden t de la contractació del servei de perruqueria per la Residència Mas Vell

Les ofertes es poden presentar fins al 13 de maig

Contractació servei perruqueria a la Residència Geriàtrica Mas Vell
Contractació servei perruqueria a la Residència Geriàtrica Mas Vell

DIJOUS 07 MAIG 2020

Per acord de junta de govern local de data 04 de maig de 2020, s’ha aprovat l’aixecament de la suspensió de l’expedient de la contractació del servei de perruqueria de la Residència Geriàtrica Mas Vell.


Per aquest motiu s’ha establert una ampliació del termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la inserció d’aquest acord a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Agramunt per a la presentació de les ofertes. Amb l’ampliació de termini es poden presentar les ofertes fins al 13 de maig de 2020.


Tota la informació sobre aquesta concurrència es pot consultar a l’apartat de tràmits destacats de la Seu Electrònica.