Aixecament de la suspensió de l'expedient per la concurrència d'un lloc de treball per al servei de neteja i bugaderia a la Residència Mas Vell

Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 13 de maig

Contractació del servei de neteja i bugaderia a la Residència Geriàtrica Mas Vel
Contractació del servei de neteja i bugaderia a la Residència Geriàtrica Mas Vel

DIJOUS 07 MAIG 2020

Per acord de junta de govern local de data 04 de maig de 2020, s’ha aprovat l’aixecament de la suspensió de l’expedient de la concurrència de personal d’un lloc de treball pel servei de neteja i bugaderia de la Residència Geriàtrica Mas Vell.

Per aquest motiu s’ha establert una ampliació del termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la inserció d’aquest acord a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Agramunt per a la presentació de les ofertes. Amb l’ampliació de termini es poden presentar les ofertes fins al 13 de maig de 2020.

Tota la informació sobre aquesta concurrència es pot consultar a l’apartat de tràmits destacats de la Seu Electrònica al web Agramunt.cat.