Ajuntament informa

Punt d'informació sobre el cadastre

Regulacions i canvis al cadastre
Regulacions i canvis al cadastre

DIMECRES 20 MARÇ 2019

Degut a l'enviament de cartes per part de la Gerència del Cadastre sobre la inclusió al cadastre de les propietats resultants de la concentració parcel·lària, l'Ajuntament d'Agramunt ha habilitat un punt d'informació a les oficines municipals per tal d'atendre qualsevol dubte relatiu a aquesta qüestió, una vegada els usuaris us hagueu descarregat la notifiació des de la Seu Electrònica del Cadastre. 
 
Les persones que no tingueu accès a Internet, podeu adreçar-vos a l'ajuntament on es facilitarà l'accés per obtenir la notificació de forma gratuïta. A aquestes notificacions només s'hi podrà accedir fins al 10 d'abril. 
 
L'horari d'atenció serà els dilluns, els dimarts i els dijous en horari d'atenció d'oficines, de 09 a 14h, i la tarda del dijous de 16.30h a 19h.