Ajuntament Informa

Informació actualitzada sobre el procés de selecció d’una plaça d’agent de la Policia Local d’oposició lliure i de mobilitat horitzontal

DIMECRES 13 MAIG 2020

S’ha penjat l’edicte amb la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos per prendre part en el Procés de Selecció d’una plaça d’agent de la Policia Local (d’oposició lliure i de mobilitat horitzontal).

A l’edicte també s’inclou el membres que formaran part del tribunal qualificador, i l’estructura i els dies que es realitzaran les proves.

L’edicte es pot consultar al web Agramunt.cat dins la Seu Electrònica.