AJUNTAMENT INFORMA – MARCATGE DE LES BOSSES DE BOLQUERS

Cal deixar els cubells en un lloc visible, al costat de la porta d’entrada

Cal col·locar els cubells en els llocs indicats.
Cal col·locar els cubells en els llocs indicats.

DIMARTS 23 MARÇ 2021

L’Ajuntament d’Agramunt informa que cal marcar amb una etiqueta o directament damunt de la bossa els bolquers, tèxtil sanitari o excrements que es treuen dimecres, divendres i diumenge, coincidint amb la recollida de la fracció orgànica.

Per tal de facilitar el servei de recollida, cal que les bosses estiguin ben identificades i separades de les de l’orgànica, ja que aquestes es dipositen i tracten d’una manera diferenciada.

Així mateix, cal deixar els cubells en un lloc visible, bé al costat de la porta d’entrada o al lloc estipulat, en cas de les comunitats de veïns, per tal que no hi hagi descuits en la recollida.