Ajuntament informa

Calendari de recollida de residus durant les festes

DIVENDRES 20 DESEMBRE 2019

Des de l'Ajuntament d'Agramunt us informem sobre el canlendari de rescollida de residus que es seguirà per aquests festes.

Aquest és el quadre resum amb els horaris i dies de recollida dels residus sòlids urbà i de la fracció orgànica.


*RSU: Residu sòlid urbà (contenidor verd)
*FORM: Fracció orgànica municipal