Aprovat el nou reglament de funcionament de Ràdio Sió

La prestació del servei públic de Ràdio Sió passarà a gestionar-se directament per l’Ajuntament d’Agramunt

Sessió plenària del 27 de febrer de 2020
Sessió plenària del 27 de febrer de 2020

DIMECRES 04 MARÇ 2020

En la sessió plenària del passat dijous 27 de febrer, el Ple de l'Ajuntament d'Agramunt va aprovar el nou Reglament de Funcionament de Ràdio Sió. Es tracta d’un document que reforça el caràcter de servei públic de l'emissora  municipal. Amb aquest reglament es constitueixen les bases del Consell Municipal de Comunicació i queda regulat el funcionament de la ràdio. El document es basa amb la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, que fixa els principis bàsics que han de regir la gestió i els continguts de l'emissora, que es continuarà guiant, com ha fet fins al moment, pels principis d'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions, així com el respecte pel pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.

A partir d’ara, la prestació del servei públic de Ràdio Sió es durà a terme en forma de gestió directa per part de l’Ajuntament d’Agramunt. Tot i això, el reglament blinda la independència periodística del mitjà gràcies a la creació del Consell Municipal de Comunicació, un òrgan consultiu format per representants de tots els grups municipals i amb la participació d'entitats socials d'Agramunt.