Aprovats els pressupostos municipals 2021 de l'Ajuntament d'Agramunt

Uns pressupostos marcats per la inversió social i els efectes de la Covid-19

Última sessió plenària de l'any 2020
Última sessió plenària de l'any 2020

DIMARTS 22 DESEMBRE 2020

Agramunt va aprovar en la sessió plenària celebrada ahir el pressupost municipal per al proper any 2021 amb un import total de 5.713.732,57 €. Els comptes es van aprovar amb nou vots a favor dels regidors del grup municipal d'Acord d'Esquerra i quatre abstencions del regidors del grup municipal Junts per Agramunt.

A trets generals són uns pressupostos marcats pels efectes de la pandèmia que representen un augment de la despesa ordinària i un descens de la inversió. Una petita part de la inversió prevista són algunes obres que a causa de la COVID-19 no es van poder executar. Els eixos fonamentals són poder donar resposta a les necessitats generades pels efectes de la pandèmia, la millora d’equipaments i zones del municipi i accions per afavorir la reactivació econòmica.  Els números globals són similars al pressupost de l’any passat i una de les línies a seguir era no apujar els impostos als ciutadans d’Agramunt ja que moltes famílies han quedat afectades per les conseqüències de la Covid-19.

Per àrees, destacar que s’ha hagut d’incrementar la partida de serveis socials, ja que hi hagut un increment del nombre d’usuaris i dels serveis prestats, i també s’ha creat una partida nova per a la residència geriàtrica municipal Mas Vell de 50.000€. Aquesta partida s’ha creat perquè de moment amb la situació actual de pandèmia no es podran omplir les places noves de la residència i els costos, sobretot per l’ampliació de serveis d’atenció als residents i l’augment de la plantilla s’han vist molt incrementats per l’afectació de la COVID-19.

D’altra banda, la despesa en partides que tenen relació amb activitat festiva baixa perquè es preveu que moltes d’aquestes activitats no es podran dur a terme durant almenys el primer trimestre del proper any.

No obstant, s’ha cregut oportú augmentar la partida de promoció econòmica per afavorir un sector que quedat molt afectat per la pandèmia.

Les inversions previstes per aquest 2021 preveuen, en general, sanejar part dels serveis bàsics i l’arranjament d’algunes zones del municipi i millorar la sostenibilitat dels edificis. Així, està prevista la renovació de l’enllumenat de la zona del Clos, l’adequació i l’arranjament de la Raval de Puigverd o l’asfaltat dels carrers de la zona que envolta  la plaça 11 de setembre. Altres actuacions previstes són  l’arranjament de la coberta de l’escorxador, la instal·lació de les plaques solars a l’escola Macià-Companys, l’ampliació de la deixalleria municipal, la substitució de la coberta del cementiri municipal o la reforma de la piscina petita. Moltes d’aquestes obres ja comptem amb subvencions per poder executar-les.

Pel que fa als pobles del municipi, s’ha previst l’adequació d’un carrer i una plaça a Mafet que donarà continuïtat al projecte de recuperació de l'antic forn de pa situat a la planta baixa de les antigues escoles, també estan previstes les millores de zones d’enjardinament als pobles de Montclar i Les Puelles.

Durant la sessió plenària, també s’ha aprovat el contracte de cessió en règim de comodat del fons de l’Ajuntament d'Agramunt entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l'Urgell i l'Ajuntament d'Agramunt;  l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en l'àmbit de la unitat d'actuació núm. 1 "Passeig de Balaguer, i la declaració de la necròpolis tumulària d’Almenara bé cultural d’interès local.