Arranjament dels camins de La Donzell

La Generalitat també arranjarà els camins afectats per l'incendi del 2011

DIJOUS 20 JUNY 2019

La junta del vedat de caça de La Donzell conjuntament amb l’Ajuntament d’Agramunt a través del Pla de camins ha dut a terme un conjunt d’actuacions que han permès arranjar diversos camins del terme municipal. L’obra ha consistit en millorar el ferm, perfilar el traçat dels camins i reomplir de material la capa de rodadura.

Cal tenir en compte que l’Ajuntament d’Agramunt, davant la necessitat d’incrementar el pressupost destinat als camins municipals, va habilitar fa tres anys una partida nova per tal d’ajudar els diferents vedats de caça i associacions d’agricultors. L'arranjament dels camins ha estat possible gràcies a la subvenció de 6.088€ del pla de camins de titularitat municipal que la Diputació de Lleida ha concedit a l'Ajuntament d'Agramunt.

D'altra banda, durant aquesta setmana ja s’han iniciat les obres d’arranjament de diversos vials a càrrec del Departament d’Agricultura a partir de la indemnització rebuda per l’incendi que va afectar bona part del terme de La Donzell l’any 2011. Durant la tardor i en aquest mateix projecte, es posarà reg asfàltic al tram d’Agramunt a Les Puelles que evita el pas per la zona del cementiri i al tram de camí que falta fins a enllaçar al del terme d’Oliola.