Cada agramuntí va generar 1,5 quilos de residu al dia durant el 2018

D'aquest residu se'n recicla prop del 50 per cent

DILLUNS 16 DESEMBRE 2019

Cada agramuntí va generar durant el 2018 1'46 quilos de residus al dia, el que suposa que, al cap de l’any, es va general 1.800 tones de brossa de les quals, se’n va reciclar el 45,88 per cent. Aquest percentatge encara és insuficient en tant que el proper any 2020, el Parlament Europeu exigirà, per llei, que els països de la UE prenguin mesures per garantir que el 2020 es recicli o reutilitzi el 50 per cent del paper, el plàstic i el vidre dels residus domèstics, així com el 70 per cent dels residus no perillosos procedents de la construcció i de les demolicions.
El regidor de Medi Ambient, Xavier Secanell, indica que en el cas d’Agramunt, tot i que la xifra de reciclatge de recollida del carrer és d’un 34 per cent, des de la deixalleria també s’està treballant per incrementar aquestes xifres: “Actualment, tenim una mitjana acumulada de 34.12 per cent de recollida directa del carrer, més el que aporta la deixalleria. Pensem que la deixalleria és un punt importantíssim, que és el que ens està ajudant molt a fer aquest salt, perquè cada vegada hi ha més professionals, autònoms i empreses que s’impliquen amb el tema del reciclatge”.
Cal recordar que, a Agramunt, durant la última dècada s’ha gairebé doblat el percentatge de reciclatge, ja que al 2009, es reciclava el 26,5 per cent dels residus generats. Actualment, qui fa la gestió dels residus a Agramunt és l’empresa comarcal Urgellnet. No obstant, des de l’Ajuntament d’Agramunt també s’han endegat diferents accions per tal d’incrementar la conscienciació entorn a la importància d’augmentar el nombre de quilos de residus que es reciclen. Secanell indica que s’han reorganitzat illetes de contenidors; s’ha impulsat els projecte participatiu relacionat amb el reciclatge de la fracció orgànica i, a nivell de dependències municipals, també s’està reciclant tots els residus que es generen per tal de donar bon exemple.

Noticia elaborada per Ràdio Sió.