COM ETIQUETAR ELS BOLQUERS, TÈXTIL SANITARI I EXCREMENTS

Les mascaretes no són tèxtil sanitari, per tant, van a la fracció resta

Calendari de l'Oficina del Porta a Porta.
Calendari de l'Oficina del Porta a Porta.

DIMARTS 06 ABRIL 2021

Des de l’Oficina del Porta a Porta s’informa que les bosses amb bolquers, tèxtil sanitari i excrements que es deixen amb la fracció orgànica s’han d’etiquetar amb el seu contingut.

En aquest sentit, es recorda que són residus que van al rebuig, però que excepcionalment es poden posar al cubell els dies que es recull la fracció orgànica (dimecres, divendres i diumenge), per tant, cal posar una etiqueta o escrit damunt la bossa indicant clarament el seu contingut.

L’objectiu és evitar confusions perquè si s’etiqueta amb les paraules resta o rebuig pot induir a pensar que hi ha hagut un error, ja que aquests dies no toca baixar aquest residu de manera genèrica. Tampoc es poden barrejar cendres o burilles amb aquestes bosses, ja que, si es detecten, els operaris no ho recolliran.

Per contra, el dijous, que és el dia que toca baixar la resta, no cal posar en una bossa a part els bolquers, tèxtil sanitari i excrements, doncs, són residus que habitualment van en aquesta fracció.

Per últim, des de l’Oficina es recalca que les mascaretes no són tèxtil sanitari, per tant no es poden dipositar amb l’orgànica i s’han de llençar al rebuig.

Calendari de l’Oficina

L’Oficina del Porta a Porta està oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores a l’Espai Cívic. Els dissabtes 17 d’abril, 15 i 29 de maig i 12 i 26 de juny estarà oberta entre les 8.30 i 13.30 hores.

Les consultes o suggeriments també es poden fer a través del correu electrònic (pap@agramunt.cat) o telèfon: 674 21 44 36.