COMPTE ENRERE PER A L’INICI DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA A AGRAMUNT

A partir del 8 de març s’implantarà el nou sistema en les fraccions rebuig i orgànica

Contenidors similars als que s'usaran pel porta a porta.
Contenidors similars als que s'usaran pel porta a porta.

DIJOUS 11 FEBRER 2021

El proper 8 de març s’implantarà el nou sistema de recollida porta a porta a Agramunt per a les fraccions rebuig i orgànica. Per això, durant els propers dies, s’intensificarà la campanya de comunicació amb informacions a través dels canals de l’Ajuntament, reunions amb veïns, comerços i industries i la col·laboració d’un assessor ambiental que informarà a tota la ciutadania.

A banda, es repartiran contenidors de 25 i 10 litres per depositar el rebuig i l’orgànica, respectivament, i que s’hauran de deixar al carrer els dies que es faci la recollida porta a porta: 3 cops per setmana l’orgànica i un, el rebuig.

La implantació del porta a porta comportarà la desaparició dels contenidors marrons i verds del carrer, però no de la resta de contenidors, ja que el vidre, paper i envasos seguiran amb el sistema de recollida convencional.

L’ajuntament d’Agramunt aposta pel porta a porta amb una clara voluntat de millorar els índex de recollida selectiva de residus i reduir notablement els que es dipositen directament a l’abocador comarcal. D’aquesta manera, es vol contribuir tant a disminuir l’impacte mediambiental com els costos de gestió, que acaben repercutint sobre les taxes que paga el contribuent.