Comunicat Ajuntament d'Agramunt

Mesures per regular la circulació per la via pública

DILLUNS 16 MARÇ 2020

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

- Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
- Assistència a instal·lacions sanitàries
- Desplaçaments al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial
- Tornar al lloc de residència habitual
- Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
- Desplaçaments a entitats financeres
- Per causa de força major o per situació de necessitat
- Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Fitxers adjunts