Conclouen les excavacions a la necròpolis d'Almenara

Les proves de datació endarrereixen fins al s.IX a.C. l’origen de la necròpolis d’Almenara

DIJOUS 31 AGOST 2023

L’origen de la necròpolis d’Almenara és més antic del que és pensava. Segons les proves de datació fetes als materials trobats dins dels túmuls funeraris, l’inici de la necròpolis se situa al S.IX, i no al VIII com s’havia especulat. D’aquesta manera, el jaciment se situa entre els s.IX i els s. VII-VI a.C, una datació que permet ubicar aquestes construccions funeràries entre el bronze final i la primera edat del ferro, un fet que està en consonància amb les necròpolis de túmuls plans que hi ha a la plana del Segre.Durant les darreres dues setmanes, un equip d’11 arqueòlegs i estudiants de diferents universitats han fet la novena campanya d’excavacions en aquest jaciment. Actualment, es treballa per excavar nous túmuls i restaurant i consolidar els que ja s’han excavat.

Entre les troballes que s’hi ha fet, cal destacar la presència d’urnes funeràries i restes antropologies i de materials com bronze o restes de ceràmiques que ajuden a comprendre una mica més com realitzaven el ritus dels enterraments els primers pobladors d’aquesta zona. En total, s’han trobat una cinquantena de túmuls i s’ha intervingut en una quarantena.

Amb els treballs de recuperació d’aquest jaciment, Agramunt guanya un actiu patrimonial més que s’inclou dins la ruta d’elements històrics del municipi.