Concurrència de personal per una plaça de treballador/a social per la Residència Geriàtrica Mas Vell

La data límit per presentar les sol·licituds és el 19 de juny

Concurrència plaça treballador/a social Residència Mas Vell
Concurrència plaça treballador/a social Residència Mas Vell

DIJOUS 28 MAIG 2020

Es fa pública la concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0192 de data 26 de maig de 2020, per les necessitats del servei i amb caràcter d’urgència es necessari contractar personal per ocupar una plaça de treballadora social per al Residència Geriàtrica “Mas Vell” d’Agramunt.


Llocs de treball: una plaça
Classe: personal de la residència geriàtrica Mas Vell d’Agramunt
Categoria professional: Administració especial, treballadora social
Contractació: laboral temporal per a servei determinat
Motivacions: cobrir la vacant de treballador/a social d’acord amb l’ordre ASC/32/2008, i amb el protocol d’acords per la millora de qualitat i el finançament del programa d’acolliment residencial.
Dedicació: 6 hores a la setmana
Horaris: segons servei
Durada: 3 mesos, prorrogables

Tota la informació així com la documentació que caldrà aportar us la podeu descarregar de la Seu Electrònica dins el Tauler d’edictes al web de l’Ajuntament d’Agramunt.
La tramitació per aquesta concurrencia es pot fer electrònicament des de la Seu Electrònica sense haver de desplaçar-se a les oficines de l’ajuntament per presentar la documentació.

Data límit presentar documentació: 19 de juny de 2020