CONVOCATÒRIA DE PERSONAL A LA LLAR D’INFANTS

Per cobrir una plaça d'auxiliar

Ajuntament d'Agramunt.
Ajuntament d'Agramunt.

DIJOUS 18 MARÇ 2021

L’Ajuntament d’Agramunt obre un procés de concurrència per ocupar una plaça d’auxiliar a la llar d’infants l’Era.

Es tracta d’una plaça laboral temporal amb 15 hores setmanals de dedicació i una durada de 3 mesos, amb possibilitat de pròrroga en funció de les necessitats del servei.

Els requisits per accedir són ser major d’edat, disposar del nivell B de català o equivalent i del cicle formatiu de grau superior de tècnic/a en educació infantil o similar.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 29 de març inclòs al registre d’entades de l’Ajuntament d’Agramunt.

Trobareu tota la informació detallada a la seu electrònica de l’Ajuntament https://agramunt.eadministracio.cat/info.0