Edicte_Bases per a la selecció d’un dinamitzador del Centre de Dinamització Econòmica i Social

Edicte_Bases per a la selecció d’un dinamitzador del Centre de Dinamització Econòmica i Social