DETECTATS ALGUNS COMPORTAMENTS INCÍVICS EN LA RECOLLIDA DE LA BROSSA

Es recorda que l’ordenança preveu sancions per aquests casos

Brossa fora dels contenidors.
Brossa fora dels contenidors.

DIVENDRES 12 MARÇ 2021

L’Ajuntament demana un esforç als ciutadans a l’hora de fer el correcte triatge de la brossa.  Malgrat que, en general, la resposta de la població ha estat molt positiva, s’han detectat alguns casos d’abocaments de brossa fora dels contenidors o dels cubells distribuïts per la recollida porta a porta de les fraccions orgànica i resta.

En aquest sentit, es recorda que l’ordenança que regula el nou servei de recollida preveu sancions per als comportaments incívics, ja que suposen un greuge important cap a la resta de ciutadania que fa el triatge i diposita els residus correctament, a banda d’embrutar la via pública.