El CAP Agramunt instal·la un sistema automàtic de gestió del magatzem

Permet fer comandes de material sanitari de forma automàtica a l'operador logístic

Nou sistema digital de gestió del magatzem instal·lat al CAP d'Agramunt
Nou sistema digital de gestió del magatzem instal·lat al CAP d'Agramunt

DIJOUS 09 MAIG 2019

El CAP Agramunt ha instal·lat recentment un nou sistema digital de gestió del magatzem, que permet fer comandes automàtiques de material sanitari a l'operador logístic en funció de l'estoc disponible en cada moment. Es tracta del primer cop, en l'àmbit de l'atenció primària de Lleida, que s'incorpora aquest model de gestió de magatzem. Concretament, el nou sistema disposa de prestatgeries de doble calaix amb sistema d'identificació per radiofreqüència, Radio Frequency Identification (RFID).

Aquest nou sistema utilitza etiquetes identificatives que permeten l'emmagatzematge i l'enviament de dades de l'estoc del material de manera automatitzada al magatzem de l'operador logístic, des d'on se subministren les comandes al CAP. Les comandes són sempre de material sanitari (gases, benes sèrum fisiològic, xeringues, sondes, guants, pinces, tisores, etc.), però no de medicaments.

Fins ara, la comanda de material es feia mitjançant la lectura de les etiquetes amb el codi de barres. A partir d'ara, aquest nou sistema permetrà que les comandes de material estiguin completament adaptades a les necessitats del CAP. El servei de magatzem, igual que altres serveis poc visibles per a la ciutadania, és imprescindible per al bon funcionament del CAP i per a una atenció sanitària de qualitat.