EL CONSELL COMARCAL DE L'URGELL ASSESSORA AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER REDACTAR EL PLA D'IGUALTAT

Assessorament a l'Ajuntament d'Agramunt
Assessorament a l'Ajuntament d'Agramunt

DIMARTS 21 GENER 2020

L’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Urgell ha ofert assessorament per redactar el pla d’igualtat dels Ajuntaments de la comarca. Aquests dies s’han realitzat reunions amb els ajuntaments de Bellpuig, Agramunt, Verdú i La Fuliola, els quals s’han interessat en rebre aquesta orientació.
Els ens locals han d’adoptar mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en els seus llocs de treball i han de vetllar per la igualtat en l’àmbit laboral, per garantir que les treballadores i els treballadors participin igualment en la formació, la promoció i altres pràctiques de l’empresa, i també per equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla i, especialment, als llocs de treball on hi ha un nombre escàs de dones. La realització d’una diagnosi, com es proposa al pla d’igualtat, és el mecanisme preventiu que permetrà detectar situacions de discriminacions, reals o latents, i aplicar-hi mesures i accions positives per tal de corregir-les i aconseguir la igualtat d’oportunitats.
S’ha ofert eines i recursos per començar la diagnosi de l’ens local en qüestió, per arribar després a definir els objectius i les línies estratègiques a treballar, per finalment, disposar del pla d’igualtat. Durant les visites als ajuntaments també s’ha aprofitat per repartir material i cartells del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i de la línia 900 900 120 contra la violència masclista.