El Consell Comarcal de l'Urgell treu la convocatòria per als ajuts individuals de menjador escolar

Obert el període per demanar els ajuts per al curs 2020/2021

Ajuts individuals menjador curs escolar 2020-2021
Ajuts individuals menjador curs escolar 2020-2021

DIJOUS 18 JUNY 2020

El Consell Comarcal de l’Urgell ha obert la convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar de la comarca de l’Urgell per al curs escolar 2020/2021.

Les persones interessades a tramitar-lo hauran d’accedir a la seu electrònica del web del Consell Comarcal de l’Urgell on trobaran les bases de la convocatòria i els impresos oficials a https://www.seu-e.cat/web/ccurgell.

El consell  a més habilitarà un punt recollida i de registre per aquelles persones que no tinguin connexió a internet. Concretament a Agramunt els dies d’atenció seran el 23 i 29 de juny i el 7 de juliol. Per poder ser atesos, cal que les persones interessades demanin cita prèvia trucant al telèfon 973.50.07.07

Podran sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

a) No superar el llindar de renda següent:

* Primer adult (sustentador principal): 10.981,40 €

* Segon adult (sustentador principal): 5.490,80 €

* Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €

* Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €

b) Estar matriculat en un centre educatiu de l’Urgell sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris durant el curs corresponent a la convocatòria.

c) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.

d) No estar en acolliment residencial

e) Fer ús del servei de menjador escolar.

Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no supera el llindar, es concedirà un ajuts de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Ensenyament (6,33 €), aquelles sol·licituds que estiguin per sobre del llindar constaran com a DENEGADES.

L’alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60 % rebran ajuda del 100 % si no superen en 2,5 vegades el llindar de renda.

 

El termini per presentar sol·licituds restarà obert fins al 10 de juliol de 2020.