EL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE L’URGELL TÉ UN VIDA ÚTIL DE 7 ANYS

L’augment dels índex de la recollida selectiva repercutirà directament en l’allargament de l’ús d’aquesta instal·lació

Imatge de l'abocador comarcal de l'Urgell.
Imatge de l'abocador comarcal de l'Urgell.

DIMARTS 02 FEBRER 2021

El dipòsit controlat residus de l’Urgell té actualment una vida útil de 7 anys. Aquest és l’abocador on van a parar els residus que es llencen al rebuig, és a dir, aquells que no es poden dipositar en cap altre contenidor. L’objectiu, doncs, és minimitzar cada cop més la quantitat de residus que van a parar a la fracció rebuig, i, en conseqüència, al dipòsit comarcal. Precisament, segons dades de la recollida de 2020, el conjunt de municipis de la comarca van generar unes 14.701,194 tones de rebuig, el que suposa gairebé un 70% del total de residus recollits a l’Urgell.

Les darreres obres d’ampliació, que van acabar el passat octubre, han permès allargar-ne l’ús gràcies a una impermeabilització mitjançant argiles i la col·locació d’una làmina de polietilè d’alta densitat; la formació d’una base drenant per a la recollida dels lixiviats, així com la millora del seu control i abocament a la bassa de recollida mitjançant un nou col·lector i pericons de registre.

Malgrat tot, els gestors de l’espai destaquen que la millor forma de perllongar-ne la vida útil és millorant els índex de la recollida selectiva, de manera que es redueixi notablement la quantitat de residus que es tracten en aquest dipòsit. Entre altres mesures, l’aplicació de sistemes com el porta a porta permeten, segons les experiències ja en marxa, augmentar els percentatges de selecció de residus i minimitzar els que van a parar a la fracció rebuig.