El Ple aprova inicialment el pressupost per al 2022

La proposta està enfocada a la recuperació i adequació del municipi

DIVENDRES 17 DESEMBRE 2021

L’Ajuntament Ple va aprovar ahir inicialment el pressupost per al 2022. La proposta de pressupost de l’Ajuntament puja a 5.783.864 €  i registra un lleuger increment respecte el pressupost d’aquest any.

Es tracta d’un pressupost enfocat a la recuperació i adequació del municipi, per això les inversions previstes estan emmarcades en l’arranjament de carrers, i millora i actualització dels subministraments bàsics. En aquesta direcció, la principal inversió prevista és la continuïtat de l’adequació dels carrers del casc antic, en aquest cas la Raval de Sant Francesc amb un pressupost de 240.000 euros. També s’inclou la remodelació de la zona de la plaça 11 de setembre.

El regidor d’economia, Xavier Secanell va explicar detalladament el pressupost d’ingressos amb el percentatge que representa cada capítol del pressupost global. Per la seva part, el regidor del grup municipal Junts per Agramunt Antonio Farré va demanar a l’equip de govern detalls sobre algunes partides específiques del pressupost d’ingressos i despeses.

Una altra aposta del consistori, inclosa en el pressupost, és posar en valor el patrimoni històric del nostre municipi, per això està prevista una intervenció arqueològica al carrer Sabateria per conservar les cobertes més antigues de la vila.

Els pobles del municipi també estan presents al pressupost i s’ha previst inversions per arranjar la plaça i un carrer de Mafet i l’arranjament de varis carrers a Montclar, amb una inversió total 130.000€.

Per dur a terme aquestes inversions, l’ajuntament a més del pressupost municipal comptarà amb subvencions importants de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i del programa PUOSC.

El pressupost es va aprovar amb els vots favorables dels nou regidors d’Acord d’Esquerra i els vots en contra dels quatre regidors de Junts per Agramunt.

A la sessió plenària d’ahir també es va aprovar, amb els vots favorables dels regidors d’Acord d’Esquerra i les abstencions dels regidors de Junts per Agramunt, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament d’Agramunt per al servei de borsa rural de d’habitatge de la comarca de l’Urgell i borsa de mediació per al lloguer social de la comarca de l’Urgell. El conveni s’ha signat per poder gaudir dels serveis que ofereix el Consell Comarcal a través de la seva Oficina d’Habitatge Comarcal per poder donar continuïtat a la implementació de les polítiques d’habitatge a Agramunt.

Amanda Cardona, regidora d’habitatge, va explicar que “amb aquesta col·laboració es podrà garantir l’accés a l’habitatge, es donarà assessorament als propietaris, i es tindrà uns tècnics a disposició per establir els diferents convenis”. En aquest línia, també es van aprovar unes bases reguladores per l’atorgament d’ajuts per a les persones propietàries que destinin els seus habitatges a un lloguer social.

El ple també va aprovar el nou Pla de Joventut (2021-2025) que s’ha treballat principalment des de l’àrea de Joventut amb la col·laboració d'altres departaments, com ara educació i entitats,. adreçat al jovent agramuntí d’entre 12 i 35 anys. El Pla Local de Joventut és un document estratègic de referència a l’hora de plantejar i desenvolupar les polítiques de Joventut del municipi durant aquest quadrienni. El Pla recull les línies estratègiques, els projectes i actuacions concretes que donaran forma i coherència a l’actuació del Programa de Joventut de l’Ajuntament de d’Agramunt. El pla es va aprovar amb els vots a favor dels tretze regidors.

Finalment, el grup municipal d’Acord d’Esquerra va proposar donar suport a la “Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana”. La moció va ser aprovada per tots els grups municipals.