Els danys de la crescuda del riu valorats en 78.000€

Principalment han estat danys en el deteriorament de camins municipals i d'espai públics

Inundacions gener 2020 Agramunt
Inundacions gener 2020 Agramunt

DILLUNS 10 FEBRER 2020

Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Agramunt han fet una primera valoració dels danys en béns municipals ocasionats per les inundacions que van tenir lloc el passat dia 23 de gener a les conques dels rius Sió, Ondara i Corb. Els danys, que ascendeixen a un total de 78.000€, es concentren principalment en el deteriorament de camins municipals i d'espai públics així com els costos que han suposat les tasques de neteja, retirada de fangs, restabliment del bon funcionament del sistemes d'enllumenat i desembossament del clavegueram. Pel que fa als equipaments, tant a l'Espai Cívic, a l’Escola de Música i a les piscines municipals les tasques s'han concentrat especialment en la neteja de l'espai exterior.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Agramunt ha donat trasllat de l'informe de valoració de danys tant al Govern de la Generalitat com a la subdelegació del govern a Lleida, tal i com s'ha sol·licitat.

Pel que fa a les afectacions a particulars, tal i com s'ha informat als veïns, l'Ajuntament recopilarà totes les demandes particulars a les asseguradores per tal de presentar-les conjuntament al Consorci de compensació d'assegurances, atès que es tracten de danys ocasionats per un fenomen meteorològic extraordinari.