Es canvia la ubicació de les antenes de telefonia mòbil

La nova ubicació està prevista al POUM com a zona d’ús municipal per a serveis tècnics

Antena instal·lada a la zona de polígon industrial
Antena instal·lada a la zona de polígon industrial

DIMARTS 08 FEBRER 2022

L’Ajuntament d’Agramunt seguint les recomanacions d’un informe estructural tècnic del dipòsit d’aigua situat al Parc del Convent, reubica el conjunt d’antenes a una nova ubicació.

Després de reunir-se amb els veïns de la zona per informar-los del projecte i aclarir possibles dubtes, el nou emplaçament de l’antena està ubicat a la zona del polígon industrial. La ubicació triada és la que ja preveia el POUM com a zona d’ús municipal per a serveis tècnics.

Està previst que durant els pròxims mesos es faci el canvi i les companyies operadores de telefonia mòbil puguin continuar oferint els seus serveis des d’aquesta nova ubicació