Finalitza la primera fase del projecte Vibra a Agramunt

L’Ajuntament treballa per donar continuïtat a les obres i poder usar l’edifici el més aviat possible

DIJOUS 24 AGOST 2023

La primera fase del projecte Vibra ja és una realitat. Aquesta intervenció a la caserna de la Guàrdia Civil ha consistit en lenderroc de linterior, la rehabilitació de la coberta, la instal·lació de la meitat del nou aïllament tèrmic i la construcció de dos dels habitatges socials previstos.

 

L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, s’ha mostrat molt satisfeta pels resultats d’aquest projecte, impulsat per un grup destudiants de lEscola Tècnica Superior dArquitectura del Vallès(ETSAV) de la UPC, els quals shan encarregat del disseny del projecte, la recerca de materials i la direcció i execució de les obres. En aquest sentit, ha avançat que lAjuntament ja està treballant per donar continuïtat al projecte i tornar a habilitar una partida pressupostària de cara a lany vinent.

 

Tot i que els primers enderrocs es van fer durant la Setmana Santa, ha estat aquest estiu quan elgrup destudiants ha treballat de forma intensiva en la consecució del projecte, cosa que, segons Fernàndez, ha suposat un revulsiu per Agramunt, ja que els joves també han participat de les activitats i vida social de la localitat, a banda, diu, de ser un exemple per a tots nosaltres amb el seu entusiasme i ganes de treballar.

 

Cal recordar que Vibra és un projecte daprenentatge impulsat en el marc de lassignatura dAcció Local de lETSAV i que tota la reforma sha fet seguint criteris de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic, avaluant quin material i forma constructiva és la més idònia pels futurs usos i característiques de ledifici i entorn. De fet, els mateixos estudiants shan encarregat de buscar empreses patrocinadores que cedissin i col·laboressin en els materials que shan fet servir per la rehabilitació. Així mateix, han disposat de 150.000€ que lAjuntament va habilitar en una partida als pressupostos municipals del 2023.

 

La previsió és que la caserna aculli, en les plantes superiors, diversos habitatges tutelatsgestionats per lAssociació Alba, mentre que a la planta baixa shi ubicaran les dependències de la policia local i dels serveis socials. El projecte també inclou la reforma de lentorn de ledifici, obrint-lo i integrant-lo en lespai urbà on està ubicat.