Finalitzades les obres d'arranjament dels carrers perimetrals que formen la plaça 11 de setembre

Els treballs han permès arreglar el ferm en mal estat i eliminar les barreres arquitectòniques existents

Finalització de les obres al carrers perimetrals que formen la plaça 11 de setembre
Finalització de les obres al carrers perimetrals que formen la plaça 11 de setembre

DILLUNS 25 ABRIL 2022

L’Ajuntament d'Agramunt ha finalitzat un dels grans projectes previstos per aquest 2022. Fa una setmana s'han acabat les obres de rehabilitació i arranjament dels carrers que formen la plaça onze de setembre i ara s'ha procedit a fer la instal·lació de la senyalització corresponent.

Les obres s'han dut a terme després de les reclamacions dels veïns de la zona que demanaven que s'arreglés el ferm, en molt mal estat en alguns trams del carrer que dificultava el pas de vianants, sobretot de la gent gran que viu majoritàriament al nucli antic. L'equip de govern va iniciar el projecte a finals del 2021 i va afegir als pressupostos d'aquest any l'altra part del tram dels carrers que faltaven. A més, amb aquestes obres també es dona continuat al projecte iniciat amb l'arranjament de tota la zona de la plaça de l'Església, carrer Sió, carrer Sant Joan i carrer Castell, a més de les obres d’arranjament a la Raval de Puigverd. Tot aquest projecte té com a finalitat sanejar i millorar els servis soterrats de la part més antiga i transcorreguda del municipi.

Com ha explicat l'alcaldessa Sílvia Fernàndez “amb la finalització d'aquesta obra, es dignifica una part més del casc antic, donant continuïtat als projectes iniciats en altres carrers, millorant els serveis soterrats existents, incorporant-ne de nous i també millorant-ne l'accessibilitat".

Les obres realitzades per l’empresa Pavellobsa Net Obras Y Servell, SL van començar a finals del passat mes de novembre i han tingut una durada de cinc mesos. El projecte ha tingut un cost de 95.397,76 € que ja estava inclòs en els pressupostos d’aquest 2022.

Concretament, al llarg d’aquests mesos s’ha dut a terme una demolició del paviment de formigó i la capa d’asfalt de la calçada, així com de les voreres de panot existents. Després s’han executat les rases per poder instal·lar la xarxa de sanejament, la canonada de subministrament d'aigua, la xarxa de gas i les canalitzacions d'enllumenat públic. Posteriorment s’han reomplert les rases i s’han executat les subbases i el paviment de formigó amb canal de recollida d’aigües de pedra.

Amb l'arranjament del carrer, s’ha minimitzat les barreres arquitectòniques existents i s'ha adequat el carrer a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, tot a un sol nivell i sense voreres.

Les obres també han permès modernitzar i actualitzar totes les instal·lacions soterrades de subministrament d'aigua i clavegueram. La majoria d'elles eren molt antigues i ara s'ha aprofitat per adequar els serveis soterrats que es trobaven en mal estat, així com s'ha deixat preparat per possibles connexions.

 

Galeria d'imatges