Finalitzen els treballs de restauració de la portalada septentrional de l’Església Santa Maria d’Agramunt

El procés de restauració d’aquesta intervenció ha tingut un cost de 44.649,00€

DIVENDRES 10 MARÇ 2023

Aquesta setmana han finalitzat les obres de restauració de la portalada septentrional de l’Església de Santa Maria d’Agramunt. Els treballs de restauració els han realitzat professionals sota la direcció tècnica de l’empresa Arcovaleno Restuaro SL.

A trets generals, la intervenció ha consistit en esmenar les mancances conservatives del conjunt i en millorar la lectura i la unitat estètica de l’obra. Concretament, s’han eliminat els morters afegits al llarg del temps i d’altres que es trobaven en mal estat. Especialment aquells que afectaven directament decoracions escultòriques; s’han netejat les superfícies per tal de millorar-ne la presència estètica; s’ha consolidat la pedra amb l’objectiu d’alentir-ne el deteriorament natural i s’han segellat fissures i esquerdes.

El procés de restauració d’aquesta intervenció ha tingut un cost de 44.649,00€ (IVA inclòs). Els treballs han estat finançats amb un ajut d’11.162€ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la línia d’ajuts per la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble; amb pressupost municipal, i amb una aportació del Bisbat d’Urgell i la parròquia d’Agramunt. L’Ajuntament d’Agramunt també s’ha adherit a la línia de subvencions per a la restauració i remodelació del patrimoni cultural de l’Institut Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida que encara està pendent de resolució.