Finalitzen els treballs d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’escola

La instal·lació donarà energia a cinc edificis municipals

Coberta de l’edifici de l’escola Macià- Companys amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Autor fotografia: Felipe Gómez Peña
Coberta de l’edifici de l’escola Macià- Companys amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Autor fotografia: Felipe Gómez Peña

DIMARTS 18 OCTUBRE 2022

L’Ajuntament d’Agramunt ha finalitzat els treballs per instal·lar les plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici de l’escola Macià-Companys. La instal·lació fotovoltaica està formada per 124 plaques amb tecnologia PERC, monocristal·lines i de 455Wp, amb una potència pic 56,4kW i un sol inversor de 60kW d’on es connectaran totes les plaques fotovoltaiques. Els mòduls fotovoltaics s’han col·locat agrupades en diferents cobertes segons la seva altura i orientades a sud.

Les plaques del Macià Companys actuaran com un sol inversor d’on sortirà tota l’energia produïda en el corresponent cable en corrent alterna. Des d’aquest sol punt de generació en seran consumidors cinc edificis municipals: l’Ajuntament, la residència geriàtrica Mas Vell, l’Espai Guinovart, la biblioteca i la mateixa escola, que serà generador i consumidor.

Amb tot, està previst obtenir una producció solar anual de 84.290kWh que es consumirà sense excedents.

Actualment aquests edificis tenen un consum d’energia elèctrica de 193.909,3kWh, que es reduirà fins a 109.619,3kWh, un 43,47%. Amb la instal·lació fotovoltaica s’aconseguirà una reducció del consum elèctric de xarxa durant el dia, el que suposarà una reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El cost de l’actuació serà de 51.916,28€ i té una subvenció de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) del 50%.