Finalitzen els treballs de restauració i adequació de la necròpolis tumultuària d’Almenara

El projecte endegat el 2015 ha descobert 38 túmuls

Equip arqueòlegs treballant a la Necròpolis d’Almenara.
Equip arqueòlegs treballant a la Necròpolis d’Almenara.

DIJOUS 18 NOVEMBRE 2021

Aquesta setmana s’ha donat per acabada una nova fase de la restauració i consolidació dels túmuls de la necròpolis d’Almenara. L’actuació d’enguany ha intervingut de forma parcial o integral en un total de 17 túmuls, per tant s’ha actuat i adequat una àrea d’aproximadament 130 m2. Concretament els treballs han comportat la reintegració de les estructures i la millora de la seva estabilitat, el rejunt dels anells de pedra, la uniformització dels acabats realitzats en algunes proves pilot del 2015 i l’adequació de l’espai entre túmuls.

L’obra de restauració i consolidació ha estat promoguda per l’Ajuntament d’Agramunt i els treballs han estat executats per l’empresa Iltirta Arqueologia SL.  Unes actuacions finançades gràcies a la concessió d’un ajut econòmic de la línia “Restauració i remodelació del patrimoni cultural” de les subvencions de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. A més a més, també s’ha comptat amb una aportació econòmica del projecte quadriennal de recerca “La fortalesa dels Vilars i l’oppidum de Gebut: gènesi, identitat i heterogeneïtat de l’ethnos ilerget” (2018-2021), concedit pel Departament de Cultura (CLT009/18/00039) i coordinat des del Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida, en què la necròpolis d’Almenara s’integra.

El jaciment d’Almenara és un exponent de les necròpolis d’iniciació del bronze final i primera edat del ferro a les terres de Ponent (segles ix-vi a. de la n. e.). Es troba caracteritzada per les construccions funeràries de planta circular delimitades per anells de pedra concèntrics a l’interior dels quals es dipositaven les restes cremades dels difunts. Després d’una actuació puntual dirigida l’any 1968 pel professor Joan Maluquer de Motes, el projecte d’intervenció actual fou endegat l’any 2015 i, fins ara, ha permès posar al descobert 38 túmuls.

Galeria d'imatges