Finalitzen les obres a la plaça de la Germandat de Mafet.

Les obres demanades per la junta administrativa de Mafet, han permès arranjar la plaça més gran del poble

Finalització de les obres a la plaça de la Germandat de Mafet.
Finalització de les obres a la plaça de la Germandat de Mafet.

DIJOUS 23 FEBRER 2023

L’Ajuntament d’Agramunt ha finalitzat les obres d’arranjament de la plaça de la Germandat de Mafet. Les obres, demanades per junta administrativa del poble del municipi de Mafet, han permès arranjar la plaça més gran del poble amb un cost total de 100.957,31€.

Les actuacions realitzades tenien com objectiu eliminar els desperfectes del paviment de bona part de la zona central i anivellar en la mesura de la possible la plaça minimitzant les barreres arquitectòniques existents i adequar la plaça a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.Al mig de la plaça s’ha construït una petita rotonda de tres metres de diàmetre que permetrà distribuir el trànsit.

També s’ha fet una modernització de totes les instal·lacions soterrades de subministrament d’aigua i clavegueram, la majoria molt antigues, que estaven en mal estat.

Galeria d'imatges