FINALITZEN LES OBRES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Els treballs han permès millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici

Estat actual de les obres a l'Escola Municipal de Música
Estat actual de les obres a l'Escola Municipal de Música

DIMECRES 02 JUNY 2021

Aquesta setmana s’acabaran les obres que s’han dut a terme a l’Escola Municipal de Música i que han millorat l’aïllament tèrmic de l’edifici, la façana i els tancaments exteriors.

Concretament els treballs que s’han dut a terme a la coberta han permès resoldre el problema de goteres que tenia la teulada. Algunes de les teules es trobaven en mal estat de conservació i s’han substituït íntegrament. A més, s’ha col·locat una làmina impermeable i transpirable i un aïllament de fibra de fusta, que permetrà aïllar tèrmicament i impermeabilitzar la coberta.

D’altra banda, també s’ha fet un arranjament a la façana que s’ha repicat en els punts on hi havia despreniments d’arrebossat i s’ha tornat a cobrir. Finalment s’ha pintat amb una nova capa de pintura.

Per finalitzar les obres, també s’han canviat tots els tancaments exteriors. Per això s’han substituït totes les finestres actuals de vidre simple i metàl·liques per unes de fusteria de PVC amb persianes d’alumini.

Les obres s’han finançat amb un ajut de l’IDAE de 92.376,39 €, una ajuda de la Diputació Lleida de 46.188,19 € i la resta ho ha pagat l’Ajuntament d’Agramunt.

Aquestes obres formen part del pla per fomentar l’estalvi energètic de les instal·lacions municipals i del conjunt de mesures aprovades pel consistori per assolir els objectius fixats en el Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible (PAES), aprovat l’any 2012 pel Ple de l’Ajuntament.

En aquesta mateixa línia, està previst canviar la caldera actual de l’edifici per una caldera de biomassa. Un projecte previst en el PUOSC 2020-2024 i que es durà a terme aquest estiu.